Privacy Policy

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat:

POLITYKA PRYWATNOŚCI&COOKIES STRONY bestbrows.pl

I.WSTĘP

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie sposobu przetwarzania danych osobowych powierzonych firmie „The Best Brows Daniela Rafał” ,sposobu i warunków ich pozyskiwania, przechowywania, zabezpieczania, powierzania podmiotom trzecim oraz usuwania. Wskazuje również sposoby zgłoszenia zastrzeżeń, lub prawnie przysługującej skargi.

I

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FIRMĘ „The Best Brows Daniela Rafał”

Administratorem Państwa danych osobowych jest „The Best Brows Daniela Rafał” prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „The BNest Brows Daniela Rafał”, z siedzibą pod adresem, Merliniego 5/12 02-511 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9521892425.

Bezpośredni kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych sprawach możliwy jest pod adresem e-mail: daniela@bestbrows.pl  lub pod numerem telefonu: 609820277.

III. CELE W JAKICH PRZEDSTAWIAMY DANE OSOBOWE I PODSTAWY PRAWNE

LOGI

Korzystanie ze strony bestbrows.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona szkoły. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl.

KONTAKT MAILOWY

Jeśli wyślesz do nas wiadomość email – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w  skrzynce e-mailowej  w home.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

KONTAKT TELEFONICZNY

Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie – to w momencie  wyrażenia przez  Państwa zgody na zapisanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, numer telefonu) podany numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Będzie po wyrażeniu przez Państwa zgody służył ewentualnie później do kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczonymi przeze mnie usług a Państwa dane zostaną odpowiednio zabezpieczone. Osoby trzecie nie będą miały do niego dostępu. Podanie Państwa danych jest dobrowolne i nie obligatoryjne w przypadku kontaktu np. w sprawach przedstawienia oferty a w przypadku ich nie podania numer telefonu zostanie wykasowany z pamięci naszego urządzenia/telefonu.

KOMENTARZE

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w OVH.  Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

I

V.PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w każdorazowo sprecyzowanym zakresie (m.in. dotyczącym oferowanych usług makijażu permanentnego) i  jedynie wówczas, gdy otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na to.

W każdym momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć, co oznacza, że natychmiast zaprzestaniemy te dane przetwarzać.

Jeżeli chcieliby Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w tej sprawie maila na adres daniela@bestbrows.pl   lub pismo w tradycyjnej formie na adres  „The Best Brows Daniela Rafał”, ul. Wiosny Ludów 77 02-495 Warszawa

Firma „The Best Brows Daniela Rafał”  zaprzestanie przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 48 godzin po otrzymaniu takiego zgłoszenia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie zgodnej z prawem, wyrażonej w sposób prawidłowy zgody, zaprzestanie przetwarzania tych danych następuje w momencie wycofania zgody i od tego momentu obowiązuje. Do tego czasu firma „The Best Brows Daniela Rafał” ma prawo przetwarzać dane zgodnie z treścią wyrażonej zgodą. Innymi słowy, fakt wycofania zgody nie oznacza obowiązku usunięcia skutków przetwarzania danych osobowych z przed momentu tego wycofania, kiedy to przetwarzanie odbywało się w zgodny z prawem sposób.

V. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem, podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i uzależnione od decyzji osoby, której te dane dotyczą. Oznacza to, że nikt, w żaden sposób nie może zmusić Państwa do podania takich danych. Jednak w niektórych przypadkach podanie przez Państwa pewnych danych jest dla nas niezbędne do umówienia, przesunięcia zabiegu lub innych kwestiach związanych z usługami firmy „The Best Brows Daniela Rafał”.

VI.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością udostępnienia im danych osobowych. Zapewniamy jednak, że każdy z podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasady przetwarzania Państwa danych wyłącznie w ściśle określonym zakresie swoich działań prowadzonych na rzecz firmy „The Best Brows Daniela Rafał”, co zagwarantowane jest w ich regulacjach lub/i umowach powierzenia przetwarzania danych, jakie zawarli z firmą „The Best Brows Daniela Rafał”

Odbiorcy jakim przekazujemy Państwa dane to nasz usługodawca hostingowy:

OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, Regon: 933029040, uzasadniony zakres przetwarzania danych.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami prawa, nie prosimy Państwa o udostępnienie nam swoich danych „na zawsze,” lecz przez czas, jaki jest nam potrzebny (na czas wykonania zabiegu i opieki pozabiegowej).

W przypadku, gdy jedyne, co robimy z Państwa danymi to przechowywanie i nie przeprowadzamy na nich żadnych uzasadnionych operacji, do momentu ich usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy. Dane osobowe  są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

IX.UPRAWNIENIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE.

Zgodnie z prawem, posiadają Państwo prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych,

Sprostowania danych osobowych,

Usunięcia danych osobowych,

Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Przenoszenia danych osobowych.

Państwa dane są dla nas niezwykle istotne i w pełni szanujemy Państwa prawa wynikające z ich ochrony.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:

wysłanie maila bezpośrednio do firmy „The Best Brows Daniela Rafał”,  na adres  daniela@bestbrows.pl  lub pismo w tradycyjnej formie na adres   „The Best Brows Daniela Rafał”, ul. Wiosny Ludów 77 02-495 Warszawa

X. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Informujemy jednak, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych stron: Facebook, Instagram, Messenger. Korzystanie ze stron innych firm czy aplikacji może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

XII. Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty,zdjęcia,grafiki,loga) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

XIII. Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest „The Best Brows Daniela Rafał Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV).  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  • Bezpieczeństwo użytkowników Poprzez zastosowanie plików cookies, nasi użytkownicy zostają uwierzytelnieni. Dzięki temu chronimy Państwa przed nieautoryzowanym dostępem do Państwa panelu klienta. Dzięki tej funkcji, pliki cookies chronią Państwa dane osobowe przed dostępem osób postronnych.
  • Usprawnienie wydajności i procesu korzystania ze strony bestbrows.pl . Dzięki zastosowaniu plików cookies, odwiedzana przez Państwa witryna działa sprawnie i płynnie a Państwo mogą w przyjemny dla użytkownika sposób korzystać z jej zawartości i dostępnych funkcji. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne ustawienia są zapisywane na Państwa urządzeniu i automatycznie używane, kiedy wracacie Państwo na naszą stronę.
  • Pliki cookies są bardzo pomocne i stosowane do gromadzenia i analizy anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony bestbrows.pl .  To pozwala nam zorientować się w tym, co Państwa najbardziej interesuje, jakie produkty lub usługi chcecie Państwo od nas otrzymać. Dzięki takiej wiedzy, możemy stale ulepszać naszą ofertę i dostosowywać swoją stronę do Państwa preferencji i potrzeb.

W celu badania statystyk stosujemy takie narzędzia jak GoogleAnalytics. Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej bestbrows.pl.

W celach marketingowych wykorzystujemy pliki cookies Facebooka.

Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej bestbrows.pl.  i profilu na Facebooku https://www.facebook.com/bestbrowsdanielarafal/ oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

W związku z tym, że pliki cookies są plikami zanonimizowanymi, bez dodatkowych informacji, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości a ich podstawie.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Zgodnie z obowiązującymi powszechnie standardami, domyślnie ustawienia Państwa przeglądarki dopuszczają zapisywanie i wykorzystywanie plików cookies na Państwa urządzeniu.  Jeżeli nie życzą sobie Państwo wykorzystywania cookies przy przeglądaniu stron internetowych, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Możecie Państwo całkowicie zablokować ich automatyczną obsługę, lub żądać każdorazowego powiadomienia o takim fakcie. Takie ustawienia można w każdej chwili zmienić.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies jest dobrowolne, jednak czujemy się w obowiązku poinformować, że jeżeli zdecydujecie się Państwo takiej zgody nie wyrazić, obsługa naszej strony będzie wymagała od naszych Użytkowników każdorazowego logowania się na wszystkich podstronach witryny, wydłuży się czas ładowania stron, a korzystanie z niektórych funkcji będzie uniemożliwione.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, chyba że wyrażona przez Państwa zgoda stanowi inaczej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.06.2018